(01.09-12.09.2010) Otwarcie wystawy Jerzego Czuraja OBRAZY Z RÓŻNYCH DOMÓW Staromiejski Domu Kultury w Warszawie

 

Wystawa „Obrazy z różnych domów” w Galerii Promocyjnej Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie zainaugurowała cykl ekspozycji przybliżających osobę i działalność zmarłego w 2009 r. artysty. Celem kuratorów projektu jest umożliwienie symbolicznego spotkania i konfrontacji jego obrazów. Artysta, z reguły prezentujący na wystawach wyłącznie dzieła bieżace i pochodzące głównie z własnej pracowni, rzadko organizował wystawy o charakterze retrospektywnym. Uniemożliwiał tym samym stworzenie podstaw dla prób kompleksowego ujęcia własnej twórczości.
Jerzy Czuraj urodził się 31 stycznia 1952 r. w Krakowie. Studiował w ASP w Krakowie i Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w 1975 r. Twórczość w zakresie malarstwa, rzeźby, teatru amatorskiego i scenografii. Muzyk jazzowy.

1 – 12 września 2010
Obrazy z różnych domów. Wystawa malarstwa Jerzego Czuraja, Galeria Promocyjna Staromiejskiego Domu Kultury, Warszawa