(06.05-24.07.2016) „Forma i nieprzedstawialne” – wystawa poplenerowa XXXIII Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii


„Forma i nieprzedstawialne” – wystawa poplenerowa XXXIII Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii

Wernisaż wystawy 6.05.2016 roku, godz.15.00
Wystawa czynna do 24.07.2016 roku

Kurator: Bożena Kowalska


Artyści: Tamara Berdowska, Gerhard Birkhofer, Hellmut Bruch, Sławomir Brzoska, Dominique Chapuis, Mateusz Dąbrowski, Nikola Dimitrov, Rita Ernst, Andrzej Gieraga, Ryszard Gieryszewski, Eugenia Gortchakova, Dorota Grynczel, Gerhard Hotter, Karolina Hałatek, Karolina Jaklewicz, Jerzy Kałucki, Mieczysław Knut, Łukasz Leszczyński, Anders Lidén, Josef Linschinger, Wiesław Łuczaj, Ryszard Ługowski, Michał Misiak, Paweł Mostowski, Dariusz Mlącki, Leszek Oprządek, Jan Pamuła, Reinhard Roy, Tomasz Saciłowski, Grzegorz Sztabiński, Grzegorz Sztwiertnia, Urszula Ślusarczyk, Anna Trochim, Jerzy Treliński, Martin Vosswinkel, Tadeusz Wiktor, Mieczysław Wiśniewski, Olga Ząbroń

W XXXIII Plenerze dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii, zorganizowanym przez krytyka sztuki dr Bożenę Kowalską, wzięli udział twórcy z Polski, Austrii, Francji, Niemiec, Rosji, ze Szwecji i Szwajcarii. Tym razem jego uczestnicy, reprezentujący różne pokolenia oraz środowiska twórcze i stosujący rozwiązania charakterystyczne dla języka sztuki geometrycznej, rozważali kwestię postawioną w temacie pleneru – znaczenia i zależności pojęć „forma” i „nieprzedstawialność”. Ich prace, pomimo formalnej różnorodności, charakteryzuje typowa dla tego kręgu artystów atmosfera harmonii, równowagi, wyciszenia i kontemplacji.
Po wystawie, co stało się już tradycją, do zbiorów Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu trafi zespół wartościowych eksponatów, które powiększą kolekcję sztuki geometrycznej. Dwa poplenerowe obrazy wybrali do swoich prywatnych kolekcji sponsorzy pleneru – mecenas Jerzy Pieróg obraz Karoliny Jaklewicz, a mecenas Piotr Kochański obraz Jerzego Kałuckiego.
Ostatniej edycji pleneru nie wsparł finansowo Werner Jerke, lekarz okulista z Recklinghausen, zaprzyjaźniony od lat z uczestnikami i organizatorami tej imprezy. Wycofał się ze sponsorowania pleneru, przekazując prywatne środki na rzecz budowy własnego Muzeum Sztuki Polskiej. Otwarcie tej placówki miało miejsce w kwietniu 2016 roku. Budynek muzeum zdobi witraż zaprojektowany przez Wojciecha Fangora.

 

ZOBACZ FILM REKLAMUJĄCY WYSTAWĘ...