(07.09-05.10.2012) Czesław Radzki, Malarstwo


Czesław Radzki,
Malarstwo

Wystawa czynna od 7 września 2012

Finisaż i spotkanie z artystą: 5 października 2012, godz. 18.00

Spotkanie z aktualną twórczością Czesława Radzkiego to wędrówka przez krainę świetlistych, silnie brzmiących, w wyrafinowany sposób zestawionych ze sobą barw, to wędrówka przez niemal abstrakcyjne światy tajemniczych symboli, syntetycznych znaków, prostych form, przy pierwszym kontakcie zdradzających nam jednak zaledwie fragment intencji ich skromnego i wrażliwego autora. Metafora i surrealizująca z lekka narracja jego obrazów, pogłębione zaskakującymi i uzupełniającymi całość tytułami, prowadzą nas poprzez kolejne kompozycje drogą, na której Radzki zdaje się opowiadać o doświadczaniu otaczającej go rzeczywistości i refleksjach z tym związanych. Redukując formę, innymi razy sięgając do multiplikacji i ornamentyzacji na pozór tylko banalnych motywów, które podporządkowuje czasem przewrotnej dekoracyjności, artysta buduje opowieść stanowiącą punkt wyjścia dla licznych analiz i interpretacji. 

O swoim malarstwie autor opowiada następującymi słowami: ”Tworzenie jest dla mnie za każdym razem nowym doświadczeniem. W malarstwie próbuję wyrazić emocjonalne przeżycia istotne w zmaganiu z problemami współczesnej egzystencji. Staram się je wyrazić za pomocą wieloznacznych symboli. W przestrzeni malarskiej interesuje mnie światło, kolor i forma. Duże znaczenie przywiązuję do znaku malarskiego, niejednoznacznej metafory. Stąd też w moich pracach pojawia się często motyw żółwi, ptaków, motyli, ważki, czy też w cyklu „Muchozole” – owadów. Malarstwo jest dla mnie podróżą do wnętrza, to jak malarska przypowieść zen o poszukiwaniu czegoś, czym naprawdę się jest, lecz co nie jest do końca uświadomione. Podstawowym środkiem ekspresji jest dla mnie język abstrakcyjnych znaków syntetycznych komunikujących o przeżyciach, pragnieniach i tęsknotach. Ludzkie emocje są uniwersalne”.

Czesław Radzki urodził się w 1948 w Lublinie. Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w latach 1972 – 1977. Dyplom w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Aneks z tkaniny u prof. Wojciecha Sadleya. Uprawia malarstwo, rysunek i tkaninę. Od 1978 r. pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, jest adiunktem drugiego stopnia i prowadzi pracownię rysunku.