(08.11.2017-31.01.2018) Początki elektryfikacji polskich miast Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956


Początki elektryfikacji polskich miast Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956
Wernisaż: 8.11.2017 roku, godz. 15.00
Wystawa czynna do 31.01.2018
Kuratorzy wystawy: Mariusz Malinowski, Tomasz Staniszewski


Wystawa historyczna dotycząca historii radomskiej elektrowni opiera się na nieodpłatnie udostępnionych unikatowych zbiorach pochodzących z prywatnej kolekcji pana Tomasza Staniszewskiego, Archiwum Państwowego w Radomiu, Muzeum Okręgowego im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz innych muzeów, uczelni wyższych i instytucji wspierających projekt . W ramach wystawy zwiedzający zobaczą historyczne, w większości oryginalne, dokumenty, druki, zdjęcia, papiery wartościowe, dawne materiały, urządzenia i aparaty elektrotechniczne, elementy oświetlenia miejskiego, itp. związane z dawną elektrycznością a zwłaszcza z historią Elektrowni Miejskiej w Radomiu. Wszystko w profesjonalnej oprawie scenograficznej.

Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich chce uczcić pamięć prof. Włodzimierza Krukowskiego (1887-1941) urodzonego w Radomiu i popularyzować jego ideały i wkład w rozwój europejskiej elektrotechniki. W roku 2017 w 130 rocznicę urodzin Włodzimierza Krukowskiego – wydana zostanie monografia o profesorze, zorganizowana zostanie też III międzynarodowa konferencja poświęcona Włodzimierzowi Krukowskiemu i jego pracom naukowym pod patronatem Polskiej Akademii Nauk, której dopełnieniem będzie wmurowanie tablicy pamiątkowej. Jednocześnie w odrestaurowanym dawnym budynku Elektrowni Miejskiej w Radomiu zostanie przygotowana wystawa historyczna uzupełniona konferencją „Początki elektryfikacji polskich miast - Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956”. Inauguracja wydarzeń nastąpi 8 listopada 2017 r. w budynku dawnej Elektrowni w Radomiu, ul. Kopernika 1 .  Na ścianie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu wmurowana zostanie pamiątkowa tablica poświęcona działalności wybitnych postaci związanych z działalnością Elektrowni Miejskiej w Radomiu oraz w całej polskiej energetyce w I poł. XX w., jednocześnie wybitnych działaczy Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a mianowicie: dyrektora Witolda Idźkowskiego, dyrektora Franciszka Bileka oraz dyrektora Aleksandra Chądzyńskiego pierwszego Prezesa Oddziału Radomskiego SEP .
Organizatorem głównym wystawy jest Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którego reprezentuje prezes Wiesław Michalski, Polska Sekcja IEEE, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA, Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej .

Kuratorzy wystawy:
Dr hab. Mariusz Malinowski, Profesor Politechniki Warszawskiej. 45 lat, radomianin, jest zatrudniony w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej na stanowisku profesora. W trakcie swojej pracy odbył staże na: Technical University of Berlin, University of Cergy-Pontoise (Francja), University of Federico Santa Maria (Chile), ENSEEIHT - Laplace (Tuluza-Francja), ETH Zurich (Szwajcaria) oraz University of Aalborg (Dania). Mariusz Malinowski jest obecnie przewodniczącym polskiej sekcji największego stowarzyszenia zawodowego na świecie IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz wiceprezesem IEEE Industrial Electronics Society. Współorganizował obchody przyznania przez IEEE kamienia milowego polskim matematykom za złamanie kodów Enigma (2014). Obecnie posiada najwyższy stopień w IEEE oznaczony jako IEEE Fellow, który jest przyznawany za szczególne osiągnięcia techniczne i organizacyjne. Członek Oddziału Radomskiego oddziału SEP.
Mgr Tomasz Staniszewski - portal historii gospodarczej www.starepapiery.pl. 47 lat, radomianin, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zainspirowany wykładami o dziejach rynku papierów wartościowych prof. Leszka Kałkowskiego rozpoczyna już w okresie studiów budowę własnej kolekcji historycznych papierów wartościowych. Pasjonat historii gospodarczej, a zwłaszcza dziejów przemysłowych m. Radomia i okolic. Od ponad 20 lat związany z branżą kamieniarską.
Jego firma INBRA POLSKA jest wiodącym importerem kamienia naturalnego w Polsce. Członek International Bond&Share Society IBSS w Londynie oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych w Warszawie. Autor kilku wystaw poświęconych polskim i zagranicznym historycznym papierom wartościowym. Założyciel portalu historii gospodarczej www.starepapiery.pl. Członek radomskiego oddziału SEP.
 

Otwarcie wystawy zostanie poprzedzone III Międzynarodową Konferencją poświęconą prof. Włodzimierzowi Krukowskiemu i jego pracom naukowym. Konferencja odbędzie się w MCSW Elektrownia przy ul. Kopernika 1 w Radomiu o godz. 10.00 rejestracja uczestników od godz. 9.00.

PROGRAM
„III Międzynarodowej Konferencja poświęconej profesorowi Włodzimierzowi Krukowskiemu (1887-1941) i Jego pracom naukowym”
pod patronatem naukowym
Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk
Instytutu Historii Nauki – Polskiej Akademii Nauk
Komitetu Elektrotechniki – Polskiej Akademii Nauk
Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej – Polskiej Akademii Nauk
Politechniki Warszawskiej
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Polskiej Sekcji IEEE “Institute of Electrical and Electronics Engineers”
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
oraz
Międzynarodowej Wystawy
„Początki elektryfikacji polskich miast – Elektrownia Miejska w Radomiu
1901-1956”

Miejsce Konferencji

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA
w Radomiu ul. Kopernika 1
Inauguracja 08. listopada 2017 r.

CZĘŚĆ 1 
III Międzynarodowa Konferencja poświęcona
prof. Włodzimierzowi Krukowskiemu i Jego pracom naukowym
Historia i pamięć
Godz. 8.15 Msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela w intencji Włodzimierza  Krukowskiego.

Godz. 9.00  - rejestracja uczestników
Sesja 1 
10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji, powitanie
10.10 – 10.15 Wystąpienie Prezesa SEP – Piotra Szymczaka
10.15 – 10.25 Wręczenie odznaczeń.
10.25 –10.30 Pamięć o prof. W. Krukowskim - historia poświęconych mu konferencji.
10.30 – 10.45 Sylwetka prof. W. KrukowskiegoI cz. I  P. Sadłowski
    - okres do roku 1930 (niemiecki)
    - współpraca z GUM od 1920 r.
10.45 – 11.00 Sylwetka prof. W. Krukowskiego II cz. P. Rataj
     - okres po roku 1930 (lwowski)
     -  Politechnika Lwowska Katedra pomiarów elektrycznych;
     -  uczniowie i współpracownicy
10.00 – 11.20 Film „Zniszczyć elity” i słowo wstępne J Hickiewicz
11.20 – 11.30 Prezentacja szkoły im. W. Krukowskiego w Nowej Soli.

11.30 – 11.50 Przerwa kawowa
Sesja 2
11.50 – 12.05 Historia liczników i liczniki Krukowskiego – Andrzej Przytulski
12.05 – 12.20 Kontynuacja działalności prof. Krukowskiego na Ukrainie – Orest Iwachiw
                       - Politechnika Lwowska
12.20 – 12.50 Kontynuacja działalności prof. Krukowskiego w Polsce
                       - w  Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Rzeszowskiej i Politechnice Śląskiej.
12.50 – 13.00 Pamięć o prof. W. Krukowskim – wyjazdy do Lwowa 2012,2013, 2016

Sesja 3
13.00 – 13.20  Referaty naukowe o początkach elektryfikacji Polski
- Elektrownia Miejska w Częstochowie i oświetlenie miasta   - Andrzej Gąsiorski
- Pierwsza elektrownia trójfazowa w Warszawie, jej twórca Marian Lutosławski (1871-1918),
    organizator Zjazdu Techników Polaków w Rosji w 1917 roku  -  Jerzy Hickiewicz
Zakończenie  części 1 o godz. 13.20
Przerwa obiadowa. 13.20  – 14.00

CZĘŚĆ 2 Wystawa i konferencja „Początki elektryfikacji polskich miast – Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956”
14.00  – 14.10 Przywitanie gości

14.10  – 14.20   Otwarcie wystawy i konferencji naukowej przez Adama Struzika
Marszałka Województwa Mazowieckiego.

14.20 –14.40 „Początki elektryfikacji miast w Królestwie Polskim –  Elektrownia Miejska
w Radomiu”-  mgr. Tomasz Staniszewski

14.40 – 14.50 Odsłonięcie tablicy pamiątkowe poświęconej pierwszym dyrektorom Elektrowni Miejskiej w Radomiu, dyr. Witoldowi Idźkowskiemu, dyr. Franciszkowi Bilekowi, dyr. Aleksandrowi Chądzyńskiemu.

14.50 – 15.10 Wystąpienie honorowych gości.
15.10 – 16.00 Zwiedzanie wystawy przez zaproszonych gości
16.00 –  Bankiet