(11.12.2016-13.01.2017) Ogólnopolskie Biennale Sztuki – 44. Salon Zimowy


Ogólnopolskie Biennale Sztuki – 44. Salon Zimowy
Wernisaż 11.12.2016. godz. 12.00
Wystawa czynna do 13.01.2017 roku
Kurator wystawy: Andrzej MarkiewiczOgólnopolskie Biennale Sztuki – 44. Salon Zimowy kontynuuje tradycyjną formułę konkursu, adresowaną do wszystkich artystów, którzy nadsyłają swoje prace.
Stwarza niepowtarzalną okazję do bezpośredniego kontaktu ze sztuką współczesną. Pozwala na prezentację wartościowych dzieł oraz na próbę określenia współczesnych nurtów w polskich działaniach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinach: malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba. Daje także możliwość otwartego kontaktu ze środowiskami artystycznymi, pracownikami naukowymi Akademii Sztuk Pięknych, Wydziałów Sztuki, krytykami i miłośnikami sztuki.
Nadesłane prace ocenia jury powołane przez organizatorów. W jego skład wchodzą: artyści plastycy, krytycy sztuki oraz przedstawiciele organizatora.
44. Salon Zimowy to również kultywowanie tradycji związanych z najstarszą ogólnopolską wystawą plastyki, jaka miała miejsce w 1945 roku, organizowaną przez Towarzystwo Sztuk Pięknych miasta Radomia.
W grudniu 1945 roku otwarto w Radomiu pierwszą po II wojnie światowej Ogólnopolską Wystawę Sztuki - Salon Zimowy. Ostatnia wystawa odbyła się w 1988 roku. W wystawach organizowanych przez ponad 40 lat pod nazwą Salon Zimowy uczestniczyło ponad 3 tys. artystów. Wśród nich tak wybitni twórcy, jak: Magdalena Abakanowicz, Eugeniusz Eibisch, Tadeusz Kantor, Tadeusz Brzozowski, Stanisław Fijałkowski, Józef Gielniak, Czesław Rzepiński, Stefan Gierowski, Alfons Karny, Jan Lebenstein, Zbigniew Lutomski, Tymon Niesiołowski, Teresa Pągowska, Adam Myjak. W grudniu 2009 roku, po przeszło 20 latach, udało się otworzyć Salon Zimowy po raz 42. Było to ważne wydarzenie artystyczne, nawiązujące do długoletniej, powojennej tradycji.
Mam nadzieję, że dzień 11.12. - druga niedziela grudnia 2016 roku dołączy do historii miasta oraz otworzy kolejny nowy rozdział w historii Salonu Zimowego.
 

Andrzej Markiewicz