(13.02 - 04.03.2012) Marcin Berdyszak, Sztuczne złudzenia


 


Marcin Berdyszak, Sztuczne złudzenia  
Wernisaż: 13 lutego 2012, godz. 18.00 

Wystawa czynna do 4 marca 

Na wystawie zostaną zaprezentowane najnowsze prace Marcina Berdyszaka, w tym tytułowa praca "Sztuczne złudzenie II”, dotychczas nieeksponowana. 

W twórczości Marcina Berdyszaka można zaobserwować kilka wątków, począwszy od relacji natura-kultura analizowanych od czasu eksperymentowania z żywymi owocami (zapach, rozkład materii organicznej) i zastępowanie ich technologicznymi atrapami, do problemów wyłącznie kulturowych, jak iluzja, imitacja. Zajmuje się także problemami z pogranicza świata społecznego i kultury, śledzeniem stereotypów, procesów unifikacji, konsumpcji, przenikaniem się kultury popularnej i kultury elitarnej. Ważnym nurtem w twórczości prof. Marcina Berdyszaka jest także nurt krytyczny, który nawiązuje do tematyki tzw. sztuki krytycznej, ale nie stosuje stylistyki powszechnej wśród artystów tego nurtu, m.in. prowokacji artystycznej, skandalu czy nachalnej symboliki. Piętnuje negatywne zjawiska globalne, trendy kulturowo-społeczne, które odczytuje jako absurdalne lub destrukcyjne. W swoim dyskursie artystycznym nie ucieka od oceny rzeczywistości. Estetyczne kategorie są w jego twórczości obecne w równym stopniu, jak kategorie ocen moralnych. Prace należące do nurtu krytycznego w twórczości Marcina Berdyszaka wiążą się z wątkami już wcześniej obecnymi w jego twórczości, dotyczącymi owoców i ich semantyki, jako symbolu natury, odniesienia ich do fizycznego parametru czasu oraz do symbolicznego i kulturowego wymiaru przemijania. Problemy rozpatrywane z punktu widzenia biologicznego trwania jednostki autor przenosi na trwanie zbiorowości ludzkich, historię i tradycję, uwikłanie człowieka w dzieje, skomplikowany system wartości i ograniczające go systemy władzy oraz społecznej, politycznej i kulturowej dominacji.

Jak piszę Elżbieta Kościelak we wcześniejszych analizach twórczości Marcina Berdyszaka: artysta jest zakorzeniony w XX-wiecznej awangardzie, z którą podejmuje dyskurs i której ikony wykorzystuje do obnażania nieadekwatności jej zdobyczy. Artysta rozprawia się z mitem ,,nowości", ,,oryginalności " i ,,odkrywczości" dzieła sztuki. „. Jest też jednym z nielicznych twórców w Polsce, którzy podejmują problematykę sztuki i kondycji ludzkiej nie z punktu widzenia lokalnych partykularyzmów, nietrwałych mód, skandali i prowokacji artystycznych, lecz z szerokiej globalistycznej perspektywy i jej uniwersalnego, multikulturowego kodu.

 

Marcin Berdyszak ur. 1964, mieszka i tworzy w Poznaniu. Absolwent PWSSP w Poznaniu, dyplom z malarstwa i rzeźby u prof. Włodzimierza Dudkowiaka i prof. Macieja Szańkowskiego. Od 1989 roku jest pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych (Uniwersytetu Artystycznego) w Poznaniu, obecnie rektor tejże uczelni. Pedagog, artysta, animator życia artystycznego prowadzi pracownię warsztatów twórczości edukacyjnej na Wydziale Edukacji Artystycznej oraz pracownię działań przestrzennych. W swoich realizacjach artystycznych stosuje instalacje, obiekty gotowe (ready mades) oraz performance. Swoje dzieła prezentował na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, między innymi w Polsce, Niemczech, Słowacji, Finlandii, Szwecji, Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Litwie Austrii i USA. Artysta jest reprezentowany przez Galerię Kościelak z Wrocławia.