(13.10.2009 - 31.10.2009) (NIE)PEŁNE Z(A)NURZENIE - Andrzej Brzegowy

 

W dniach: 13.10.2009 - 31.10.2009 w MCSW "Elektrownia" w Radomiu odbyła się wystawa prac Andrzeja Brzegowego, pt.: (NIE)PEŁNE Z(A)NURZENIE

Andrzej Brzegowy od lat należy do grupy najciekawiej prezentujących się artystów środowiska radomskiego. Jego wystawa w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu uwiarygodnia powyższą hipotezę, choć niektórzy obserwatorzy jego twórczości ekspozycją tą mogą być zaskoczeni. „(Nie)pełne z(a)nurzenie” jest prezentacją pomyślaną i przygotowaną specjalnie dla zagospodarowania pomieszczeń prowizorycznie zaadaptowanych do celów wystawienniczych tzw. „Labiryntu multimedialnego”.