(16-17.12.2011) V Festiwal Sztuki im. Jerzego Buszy Random in RadomMazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zapraszają na piątą edycję interdyscyplinarnego projektu, którego patronem jest Jerzy Busza. Festiwal rozpocznie się 16 grudnia o godzinie 18.00 w „Elektrowni” otwarciem wystawy Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Adama Rzepeckiego oraz pokazem wideo z performensu Zygmunta Piotrowskiego. Kolejnego dnia w tym samym miejscu w godzinach 10.00-13.00 odbędzie się seminarium poświęcone kondycji sztuki w Polsce w okresie bezpośrednio po wprowadzeniu stanu wojennego do połowy lat 80. Wśród prelegentów znajdą się zarówno świadkowie i uczestnicy tamtych wydarzeń jak i przedstawiciele młodszego pokolenia historyków sztuki. Pozostałe elementy programu tegorocznego festiwalu będą realizowane w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. O godzinie 14.00 zostanie otwarta wystawa Zbigniewa Libery i Roberta Rumasa, natomiast o 14.30 wystawa „Śnieżynka” duetu Kijewski-Kocur. Festiwal zakończy się o godzinie 15.00 performensem Justyny Górowskiej.

W 2007 roku odbyła się pierwsza edycja Festiwalu. Jego założeniem jest prezentacja nowych tendencji w sztukach wizualnych, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak: fotografia, film, instalacja, multimedia. Jerzy Busza (1947 – 1997) był teoretykiem i krytykiem sztuki związanym ze środowiskiem twórców awangardowych. W latach 70. współpracował z redakcją „Kultury” i redakcjami najważniejszych czasopism poświęconych fotografii („Fotografia”, „Foto”). W latach 80. w założonym przez siebie biuletynie „Obscura” poświęconym sztuce fotografii, pisał teksty z pogranicza sztuki i filozofii. Swoje rozważania umieścił również w kilku książkach: „Wobec fotografii”, „Wobec fotografów”, „Wobec odbiorców fotografii”. W Radomiu mieszkał przez ostatnie 13 lat swojego życia.

Program:


16 grudnia (piątek)

RADOM Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA ul. Domagalskiego 5

godz. 18.00

wernisaż wystawy Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Adama Rzepeckiego
wideo performance: Zygmunt PioTrowski, 'SHUN', Galeria Wschodnia, Łódź, 1988 Noah Warsaw, 2011, Sokołowsko, 2011
Zygmunt PioTroski, Stalker, Orońsko, 1989 

17 grudnia (sobota)

RADOM, ELEKTROWNIA 

10.00-13.00
– seminarium
Po 13 grudnia 1981. Nowe zjawiska w sztuce polskiej lat 80. 

OROŃSKO, Centrum Rzeźby Polskiej
, ul. Topolowa 1
Galeria Monumentalna

14.00 – Zbigniew Libera, Robert Rumas, Planescape (otwarcie wystawy)

Galeria Kameralna

14.30 – Marek Kijewski, Kocur, Śnieżynka (otwarcie wystawy) 
15.00 – Justyna Górowska, Bez tytułu (performance)