(17.06-31.07.2011) Flagi

 


Flagi

Wernisaż: 17 czerwca, godz. 18.00

Wystawa czynna do 31 lipca.

 

Artyści: Marcin Berdyszak, Codemanipulator, Wincenty Dunikowski-Duniko, Jerzy Kalina, Grzegorz Klaman, Robert Maciejuk, Andrzej Mitan, Aleksander Olszewski, Włodzimierz Pawlak, Tomasz Sikorski, Paweł Susid, Anastazy B. Wiśniewski, Krzysztof Wojciechowski, Jerzy Ryszard Zieliński(Jurry)

 

Ideą wystawy jest przedstawienie problematyki tożsamości, zarówno wspólnoty, jak i jednostki, widocznej w dziełach z rodzimego obszaru sztuk wizualnych, na których kształt oddziałał w różnym stopniu szeroki kontekst przemian politycznych, społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych, jakie zaszły i zachodzą nadal w Polsce, Europie i świecie w ostatnich trzech dekadach. Wspólnym motywem, obecnym w kompozycji eksponowanych prac, jest przedstawienie flagi, głównie polskiej, lub barw flagowych.

 

Flaga jest powszechnie rozpoznawalnym, skodyfikowanym znakiem (a także symbolem) określonej wspólnoty, ważnym elementem budowy tożsamości, zarówno grupowej, jak i poszczególnych członków wspólnoty, znakiem przywiązania do lub wyboru określonej tradycji i ethosu, ale także insygnium władzy, tej politycznej i tej symbolicznej. Naczelnym problemem w tej perspektywie jest oczywiście problem tożsamości (państwa, narodu, społeczeństwa, grupy, jednostki). Staramy się pokazać, że jest to pojęcie, które ewoluuje i stale jest przez każde pokolenie redefiniowane, w znacznej mierze przez odniesienia do tradycji, pamięci historycznej i kontekstu politycznego, w wymiarach publicznym i również prywatnym. Zamierzamy, w sposób krytyczny, pokazać „historyczność” politycznych dyskursów i opresyjny i represyjny charakter nowych politycznych utopii. Prezentujemy dzieła, w których autorzy dokonali różnorodnych zabiegów na „polu symbolicznym”, ukazując tym samym stosunek do takich pojęć, jak: państwo, naród, społeczeństwo, patriotyzm, wolność, niepodległość, itp. Dzieła te kreślą także obraz polskich, historycznych i nowych, wewnętrznych stosunków i napięć, oraz ukazują relacje Polski z sąsiadami i wizję miejsca naszego kraju w Europie i świecie w dobie postępującej globalizacji. Ujawniają nasze traumy, kompleksy, fobie i uprzedzenia, ale także nasze utopie i iluzje, aspiracje i ambicje. Wystawa, z powodu niewielkiej powierzchni ekspozycyjnej tymczasowej siedziby „Elektrowni”, nosi charakter szkicu. Niestety, musieliśmy zrezygnować z wyeksponowania wielu ciekawych dzieł. Mamy nadzieję, że już za półtora roku, w nowej siedzibie instytucji uda się zrealizować nasze zamierzenie w pierwotnym kształcie. Dziękujemy artystom za ich pełne życzliwości zaangażowanie w realizację projektu, Panu Profesorowi Grzegorzowi Dziamskiemu za napisanie wnikliwego, erudycyjnego i błyskotliwego wstępu do katalogu, osobom prywatnym za wypożyczenie prac na wystawę, Dyrekcji i pracownikom Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” za życzliwe wsparcie i pomoc, a także wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do pomyślnej realizacji wystawy i katalogu.

 

Kuratorzy wystawy: Romuald K. Bochyński, Andrzej Mitan