(20.05.2011) Sztuka wobec przemijalności – Radziejowice 2010

 

 
Prezentacja prac artystów uczestniczących w 28. Plenerze - Sympozjum dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii, który pod hasłem "Sztuka wobec przemijalności" odbył się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach we wrześniu 2010 roku. Dzieła przekazane przez uczestników Sympozjum (artyści m.in. z Polski, Rosji, Niemiec, Francji i ze Szwajcarii) weszły w skład międzynarodowej kolekcji sztuki spod znaku geometrii tworzonej w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.   Jak pisze we wstępie do katalogu wystawy dr Bożena Kowalska – inicjatorka i kurator wszystkich dotychczasowych plenerów, hasło „Sztuka wobec przemijalności” można rozumieć wielorako. Można pojmować je jako zawarte w sztuce przesłanie zadumy artysty nad nieuchronnością końca wszystkiego, co kiedykolwiek zaistniało. Można przypomnieć sięgającą starożytności, optymistyczną sentencję ars longa – vita brevis. Ale też można, mniej optymistycznie, rozważać trwałość dzieł sztuki pod kątem bądź to ponadczasowości, bądź krótkotrwałej aktualności idei w nich przekazywanych. Można też rozpatrywać to hasło w kontekście pozornej niezniszczalności lub ewidentnej kruchości i nietrwałości materiału, z którego dzieło sztuki zostało zrealizowane. Obecnie kolekcja sztuki geometrycznej w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” liczy 68 prac 40 autorów. 
Aryści: Tamara Berdowska, Sławomir Brzoska, Krystian Burda, Dominique Chapuis, Monika Falke, Gerhard Frömel, Andrzej Gieraga, Ryszard Gieryszewski, Ingo Glass, Kazimierz Głaz, Eugenia Gortchakova, Dorota Grynczel, Istvan Haasz, Adam Hawryłkiewicz, Gerhard Hotter, Jerzy Kałucki, Mieczysław Knut, Jo Kuhn, Anders Liden, Krystyna Litwornia, Wiesław Łuczaj, Ryszard Ługowski, Sławomir Marzec, Michał Misiak, Paweł Mostowski, Leszek Oprządek, Janusz Orbitowski, Jan Pamuła, Reinhard Roy, Grzegorz Sztabiński, Jerzy Treliński, Anna Trochim, Apoloniusz Węgłowski, Tadeusz Wiktor, Mieczysław Wiśniewski.

 

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego
Patronat medialny: coolturalnyradom.pl, mojradom.pl, Radio Rekord, Echo Dnia, Telewizja Dami.