(22.05.2015) Podpisanie umowa na unijną dotację projektu: „Zmiana sposobu użytkowania dawnej elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA”

 

Dnia 22 maja 2015 podpisana została umowa na unijną dotację projektu: „Zmiana sposobu użytkowania dawnej elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA” w ramach działania 6.1 Kultura. Całkowita wartość projektu to 24 866 757 zaś kwota dofinansowania to 15 135 198. Umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk oraz dyrektor MCSW ELEKTROWNIA Włodzimierz Pujanek.

  UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DAWNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI NA MAZOWIECKIE CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ELEKTROWNIA” W RADOMIU Z INDYKATYWNEGO WYKAZU INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROJEKTU VI. „WYKOŻYSTANIE WALORÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH DLA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI” DZIAŁANIA 6.1 „KULTURA” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013