(22.06-31.08.2011) Stefan Gierowski Malowanie dziesięciorga przykazań


Stefan Gierowski
Malowanie dziesięciorga przykazań
Otwarcie: 22 czerwca 2011, godz. 14.00 (Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Reja)
Wystawa czynna do 31 sierpnia.

 

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" i Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP z Warszawy zapraszają na plenerową wystawę monumentalnych wydruków prac Stefana Gierowskiego z cyklu "Malowanie dziesięciorga przykazań"na murze okalającym Kurię Diecezji Radomskiej od strony ul. Reja. Cykl powstał w latach 80., a jego punktem wyjścia była XV wieczna „Tablica Dziesięciu Przykazań” anonimowego Mistrza Gdańskiego. W „Dekalogu" można znaleźć szaleńczo barwne obrazy i rozedrgane płótna, pełne wibrujących plamek, kolory użyte przez artystę są czyste i dźwięczne. Gdzieniegdzie wkrada się w harmonię płócien wyraźny dysonans, co zapewne w malarski sposób symbolizuje grzech. W najnowszych pracach Gierowski operuje podstawowymi kształtami geometrycznymi i intensywnymi kolorami. Niektóre obrazy są niemal zupełnie monochromatyczne, budowane jedynie intensywnością natężenie barwy. W 1989 za cykl Stefan Gierowski otrzymał Nagrodę Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarność”. Stefan Gierowski urodził się w 1925 w Częstochowie. Studiował Historię Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz malarstwo na krakowskiej ASP w pracowniach J. Fedkowicza i Z. Pronaszki. W latach 50. związał się z warszawską Galerią Krzywe Koło, gdzie miał wystawy indywidualne w 1957 i 1959 roku. Od 1961 wykładał na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. W 1983 Senat Akademii wybrał go na Rektora, lecz ówczesne władze nie zatwierdziły wyboru. W 1996 odszedł na emeryturę. Maluje obrazy abstrakcyjne, w których w różnych relacjach wiąże problemy materii, światła i przestrzeni; posługuje się głównie płaszczyzną, linią, kolorem, fakturą; kolejne okresy twórczości są dążeniem ku maksymalnej redukcji form i uniwersalnej metafory. W latach 80. artysta podjął poszukiwania form i układów kompozycyjnych, które mogłyby stać się plastycznym ekwiwalentem pojęć werbalnych. Uważany jest za wybitnego reprezentanta awangardy malarskiej. Honorowy Patronat nad wystawą objęli: biskup Diecezji Radomskiej – bp Henryk Tomasik i Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik