(26.04.2015) Żywa Biblioteka


Żywa Biblioteka

26 kwietnia 2015, g. 10-20


26 kwietnia w Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” odbędzie się druga radomska edycja Żywej Biblioteki. Radomianie będą mieli okazję porozmawiać z Żywymi Książkami – przedstawicielami grup narażonych na stereotypizację ze względu na przynależność etniczną, poglądy, styl życia, religię, zawód lub orientację seksualną. W „Księgozbiorze” znajdą się między innymi: Romka, Ukrainka, Żyd, „trzeźwy” alkoholik, bezdomny, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, ateistka, feministka, matka osoby homoseksualnej, lesbijka, osoba czarnoskóra.

Organizatorzy (stowarzyszenie „Efekt Domina”) dbają o lokalny wymiar wydarzenia – w pierwszej kolejności do udziału zaprosili Książki pochodzące z Radomia lub związane z miastem. Dzięki temu goście Biblioteki będą mieli okazję poznać swoich dalszych i bliższych sąsiadów – osoby o różnym kolorze skóry, religii, pochodzeniu i poglądach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: zywabiblioteka.radom@gmail.com lub przez facebook: Żywa Biblioteka/ Human Library Radom

Żywa Biblioteka jest międzynarodowym projektem edukacyjnym, którego głównym celem jest tworzenie przestrzeni dla dialogu między przedstawicielami różnych grup tworzących lokalną społeczność. Od 2003 roku Żywa Biblioteka jest oficjalnym narzędziem Rady Europy wykorzystywanym w programach edukacji na temat praw człowieka. Żywe Biblioteki były do tej pory organizowane w 45 krajach na świecie oraz w wielu miastach w Polsce. Od 2014 roku działa ogólnopolska sieć Żywych Bibliotek, której część stanowi radomska Żywa Biblioteka (strona fb sieci: https://www.facebook.com/pages/Żywa-Biblioteka-Human-Library-Poland/). Dzięki temu organizatorzy wydarzenia w Radomiu mogą korzystać z doświadczenia Żywych Bibliotekarzy z Wrocławia, Krakowa czy Szczecina, gdzie Żywe Biblioteki organizowane są cyklicznie, niekiedy nawet - jak ma to miejsce we Wrocławiu - przy wsparciu i zaangażowaniu Władz Miasta.

Jak działa Żywa Biblioteka

Żywa Biblioteka wykorzystuje standardową formułę biblioteki, która opiera się na dobrowolnym kontakcie między czytelnikiem a książką. W Żywej Bibliotece czytelnik ma kontakt z „Żywymi Książkami” - osobami przynależącymi do grup, których perspektywa jest często nieznana większości społeczeństwa. Są to osoby narażone na dyskryminacje, stereotypizację lub wykluczenie, na przykład osoby niepełnosprawne, przedstawiciele mniejszościowych grup etnicznych, narodowych i religijnych, osoby o odmiennej orientacji seksualnej.

„Katalog Książek”, czyli lista osób zaproszonych do udziału w projekcie w charakterze „Żywych Książek”, jest przygotowywany w oparciu o problemy istniejące w lokalnej społeczności. Organizatorzy dbają, by „Żywe Książki” były osobami  otwartymi i komunikatywnymi, ale zarazem nie narzucającymi własnych poglądów, ani nie promującymi żadnych organizacji społecznych. Występują one jako osoby prywatne, opowiadające o własnych doświadczeniach.

Czytelnicy mają możliwość porozmawiania z „Żywą Książką”, którą wybierają po zapoznaniu się z katalogiem dostępnych tytułów. Rozmowa trwa pół godziny i jest indywidualnym spotkaniem, podczas którego Czytelnik ma możliwość zadania „Żywej Książce” interesujących go pytań w ramach swobodnej rozmowy. W trakcie spotkania obie strony mogą w każdej chwili zrezygnować z kontynuowania rozmowy, bądź odmówić rozmawiania o drażliwych dla nich kwestiach.


Wydarzenia towarzyszące

W ramach drugiej edycji Żywej Biblioteki będzie można uczestniczyć w szeregu wydarzeń towarzyszących:

- Warsztaty kreatywnego pisania Loesje, 25 kwietnia w Czytelni Kawy, 15-18 
Podczas warsztatu wykorzystamy metody kreatywnego pisania by stworzyć hasła i slogany związane z różnorodnością, wielokulturowością i równością. Udział w warsztacie jest bezpłatny, by wziąć udział wystarczy… przyjść.
- Wymienialnia Książek: 26 kwietnia w „Elektrowni” równolegle z Żywą Bibliotekę otwarta będzie Wymienialnia Książek. Przyniesione książki można będzie wymienić na inne z uczestnikami wydarzenia.
- Skąd się biorą uprzedzenia? Projekcja filmu Niebieskoocy (1996) przedstawiającego przebieg eksperymentu przeprowadzonego przez Jane Elliot walczącą z rasizmem w Stanach Zjednoczonych będzie towarzyszył Żywej Bibliotece w „Elektrowni” (projekcje co dwie godziny od godziny 12).