(28 sierpnia – 8 września 2013) 
 XXXI Międzynarodowy Plener dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii 
XXXI Międzynarodowy Plener dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii 

28 sierpnia – 8 września 2013
 Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu od kilku lat jest współorganizatorem międzynarodowego pleneru artystycznego, który odbywa się każdego roku na początku września. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach gościł artystów po raz piąty. W poprzednich latach spotkania organizowane były w Białowieży, Okunince i Orońsku. Plener, odbywający się w formie sympozjum, jest okazją do spotkania artystów silnie zakorzenionych w nurcie abstrakcji geometrycznej, skupionych wokół dr Bożeny Kowalskiej – inicjatorki i kuratorki plenerów od 1985 roku. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania, wokół którego skoncentrowano wykłady i dyskusje, było hasło „Sztuka a transcendencja”. Jednym z prelegentów był gość honorowy radziejowickiego sympozjum – Wojciech Fangor, który w swoim wystąpieniu przedstawił własną wizję twórczości, źródła inspiracji i rolę artysty. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac uczestników ubiegłorocznej edycji pleneru, którą do końca października można oglądać w galerii Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Wszystkie eksponowane prace są własnością Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Plener, jak co roku,  zakończy wystawa w Galerii XX1 w Warszawie (wernisaż: 6 września 2013, godz. 16.00), na której geometryści zaprezentują efekty swojej pracy. Po zakończeniu ekspozycji, dzieła te wejdą w skład kolekcji radomskiej instytucji.

Artyści: Tamara Berdowska, Gerhard Birkhofer, Hellmut Bruch, Dominique Chapuis, Inke Dick, Mateusz Dąbrowski, Andrzej Gieraga, Ryszard Gieryszewski, Julian Gil, Eugenia Gortchakova, Dorota Grynczel, István Haász, Gerhard Hotter, Karolina Jaklewicz, Jerzy Kałucki, Mieczysław Knut, Paweł Lewandowski-Palle, Łukasz Leszczyński, Anders Liden, Josef Linschinger, Ryszard Ługowski, Michał Misiak, Paweł Mostowski, Leszek Oprządek, Janusz Orbitowski, Tomasz Prymon, Jan Pamuła, H. D. Schrader, Anna szprynger, Grzegorz Sztabiński, Norbert Thomas, Jerzy Treliński, Anna Trochim, Tadeusz Wiktor, Mieczysław Wiśniewski, Olga Ząbroń