(29.09.2017) Od Malewicza do Strzemińskiego - spotkanie z kuratorem wystawy dr. Januszem Zagrodzkim oraz promocja albumu