(30.01.2009 - 01.03.2009) W OBIEKTYWIE - Wystawa fotografii

 

Dyrekcja MCSW „Elektrownia” w Radomiu 
zaprasza na otwarcie wystawy fotograficznej, dokumentującej przebieg 
Mazowieckiego Festiwalu Artystów „Powstanie Sztuki” Radom 2008
W OBIEKTYWIE
Wernisaż dnia: 30.01.2009 (piątek) o godz.: 17.00 
W trakcie wernisażu ogłoszone zostaną wyniki konkursu na najciekawszą fotografię z festiwalu.
wystawa czynna od 30.01.2009 do 01.03.2009

 

Mazowiecki Festiwal Artystów „Powstanie Sztuki” Radom 2008 poprzez swoją wielowątkowość, różnorodność języków, a przede wszystkim dzięki obecności szerokiego wachlarza artystów reprezentujących rozmaite dziedziny sztuki stał się atrakcyjnym tematem dla fotografików i fotoreporterów zajmujących się robieniem zdjęć zarówno zawodowo, jak i amatorsko. Organizatorzy festiwalu przewidując podobną sytuację ogłosili na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” otwarty konkurs, którego celem było wyłonienie najciekawszej grupy zdjęć dokumentujących przebieg sześćdziesięciotrzydniowej akcji artystycznej. Wystawa „ W obiektywie” obejmuje zarówno zdjęcia przedstawione do konkursu jak i te, które w konkursie udziału nie wzięły. Kilkadziesiąt zdjęć dziewiętnastu artystów stanowi interesujący suplement, jest przypomnieniem wydarzeń sprzed kilku miesięcy. Bohaterami prezentowanych fotografii są przede wszystkim artyści występujący w czasie festiwalu: muzycy, performerzy, plastycy, aktorzy, są nimi same plastyczne realizacje, obiekty, fragmenty wystaw a nawet samo miejsce, w którym festiwal zlokalizowano czyli budynek i otoczenie starej Elektrowni, także publiczność odwiedzająca Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej. Wystawa, której otwarcie odbędzie się 30.01.2009r. (piątek, godz. 17.00) udostępniana będzie zwiedzającym do 22.03.2009r. w zespole pomieszczeń określanych „Dolnym Labiryntem” Elektrowni. W trakcie wernisażu ogłoszone zostaną wyniki konkursu, laureatom wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia.

Wyniki konkursu:

Dnia 13.11.2008r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, komisja konkursowa w składzie:

Wojciech Stan – przewodniczący komisji
Sebastian Klochowicz – członek komisji
Leszek Sikora – członek komisji
Mariusz Jończy – sekretarz


dokonała przeglądu i omówienia trzydziestu trzech fotografii ośmiu autorów biorących udział w konkursie. W wyniku wstępnych eliminacji wybrano pięć fotografii, spośród których wyłoniono zdjęcia nagrodzone i wyróżnione.

I Nagroda dla Mariusza Wilczyńskiego z Radomia
II Nagroda dla Joanny Rodak z Pionek
III Nagroda dla Jerzego Kutkowskiego z Radomia
Wyróżnienie dla Dariusza Cybulskiego z Pionek
Wyróżnienie dla Marioli Miałkowskiej z Radomia.

Autorzy zdjęć prezentowanych na wystawie:

Ewa Banaszczyk, Dariusz Cybulski, Karolina Falkiewicz, Piotr Goliat, Bożena Klimek Kurkowska, Klara Kopcińska, Jakub Koselnik, Jolanta Kucewicz, Marcin Kucewicz, Jerzy Kutkowski, Michał Kurkowski, Mariola Leśniak, Marek Miałkowski, Mariola Miałkowska, Józef Żuk – Piwkowski, Joanna Rodak, Leszek Sikora, Mariusz Wilczyński, Piotr Skrzypczak.

Kurator wystawy: Mariusz Jończy.