I Ty możesz zostać radomskim Warhol'em. Konkurs im. Andy'ego Warhola na film lub plakat


W tym roku przypada 35 rocznica wypadków radomskich Czerwiec 76, będących największą akcją protestacyjną w Polsce skierowaną przeciwko ówczesnej komunistycznej władzy. Bezpośrednią przyczyną wystąpienia Radomian było przedstawienie 24 czerwca 1976 w Sejmie, przez premiera Piotra Jaroszewicza, drastycznych podwyżek cen żywności, które miały wejść w życie 3 dni później. Protesty zostały brutalnie spacyfikowane (aresztowania i represje, oraz słynne „ścieżki zdrowia” – bicie zatrzymanych przez funkcjonariuszy milicji i ZOMO).

 

Bez tych wydarzeń nie powstałby Komitet Obrony Robotników, nie byłoby wydarzeń Sierpnia 1980, nie powstałaby "Solidarność". Następstwem działalności „S” było wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku, ale także pierwszych, w bloku komunistycznym, wolnych wyborów . W konsekwencji rozpad bloku sowieckiego i początek procesu demokratyzacji państw Europy Środkowo-Wschodniej znajdujących się w strefie wpływów byłego Związku Radzieckiego. Można więc śmiało stwierdzić, iż dzisiejszą wolność gospodarczą i demokrację zawdzięczamy w dużym stopniu Wypadkom Radomskim. Jednak za ten akt cywilnej odwagi miasto Radom zapłaciło olbrzymią cenę, cenę publicznego potępienia i uzyskania etykiety chuliganów i warchołów. Ówczesny I sekretarz PZPR Edward Gierek na zapewnienia sekretarza KW PZPR w Radomiu o stłumieniu protestów odpowiedział: „Zrobiliście taką rozróbę i chcecie by to łagodnie potraktować? To warchoły, ja im tego nie zapomnę..” I towarzysz Gierek słowa dotrzymał - już 30 czerwca zorganizowano na stadionie Radomiaka wiec poparcia dla Partii, na który przyjechały delegacje z całej Polski, mające publicznie potępić i okazać pogardę „warchołom”. Sam Prezydent Miasta Radomia nazwał uczestników tych zajść „bandytami i podpalaczami” . Było to celowe upokorzenie Radomia, który jeszcze długo miał żałować swego wystąpienia, miał poczuć się zapomniany i odrzucony. Czy Edward Gierek rzucił klątwę na Radom? Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Jednak faktem jest, że po okresie transformacji zapoczątkowanej w 1989 roku upadły prawie wszystkie większe zakłady, na których opierała się radomska gospodarka. W wyniku tego poziom bezrobocia w rekordowych latach wynosił ok. 30%. Młodzi ludzie uciekają z Radomia, kilkanaście tysięcy ludzi pracuje w Warszawie, wielu wyjechało do Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Panuje atmosfera traumy i zniechęcenia. Na pytanie „Kiedy będzie lepiej?” ludzie odpowiadają „Lepiej już było” albo „lepiej...nie mówić”. „Tu nic się nie dzieje, miasto dresiarzy, miasto Zombie, miasto z wyrokiem, miasto Boga ”wioska olimpijska”. Takie i temu podobne określenia padają pod adresem Radomia, zarówno ze strony Radomian, jak i ludzi spoza miasta. Radom bardzo słabo wykorzystuje wolność i wolny rynek, o które sam tak mocno walczył. Nie tak pewnie wyobrażali sobie przyszłość protestujący przeciwko totalitarnemu ustrojowi oraz niesprawiedliwości społecznej radomiacy. Zadaniem konkursu „I Ty możesz zostać radomskim Warhol’em” jest odwrócenie tego niekorzystnego trendu i stworzenie nowego, pozytywnego wizerunku Radomia. Przyłącz się do wspólnej walki o nowy wizerunek Radomia poprzez:

1) Nawiązanie do wypadków Czerwca 76 jako odważnego aktu, zasługującego na wyróżnienie, wydarzenia, które zainicjowało wszystkie późniejsze demokratyczne przemiany. Radomski 25 czerwca to symbol buntu, nie mający zbyt wielu odpowiedników we współczesnej historii.

2) Stworzenie komunikatu przełamującego stereotyp myślenia o Radomiu, w dowolnej artystycznie formie, z uwzględnieniem wymogów formalnych, przewidzianych Regulaminem i załącznikami do Regulaminu.


 

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ PLAKAT...

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA...

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ REGULAMIN...

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu
I Ty możesz zostać radomskim Warholem
na film lub plakat

W dniu 25 listopada Komisja Konkursowa w składzie Zbigniew Belowski – Dyrektor artystyczny MCSW Elektrownia, Katarzyna Dragovic – Dyrektor Szkoły Mistrzów Reklamy, Maciej Krzywicki – Dyrektor Kreatywny największych polskich agencji reklamowych, Jerzy Lach – Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Warszawie oraz Przemysław Grzywacz – pomysłodawca konkursu, postanowiła przyznać nagrody następującym autorom:

Pierwszą Nagrodę (roczny kurs w Szkole Mistrzów Reklamy, oraz 2000 zł) Jury przyznało Pani Agnieszce Markiewicz-Równy za pracę „Plakat 3” Drugą Nagrodę (w wysokości 5000 zł) Jury przyznało Pani Justynie Osieckiej za pracę ”Plakat 3” Trzecią Nagrodę ( w wysokości 3000 zł) Jury przyznało Pani Weronice Kuc za pracę ”Plakat 2”

 

Jury dziękuje wszystkim autorom za uczestnictwo w konkursie i pragnie podkreślić, że wszystkie prace (w łącznej liczbie 35) stały na bardzo wysokim poziomie. Ze wszystkimi nagrodzonymi osobami skontaktujemy się w najbliższym czasie w celu ustalenia terminu wręczenia nagród. W najbliższym czasie prace konkursowe będzie można obejrzeć na stronach internetowych MCSW Elektrownia oraz Szkoły Mistrzów Reklamy.


ZOBACZ NAGRODZONE PRACE:

Agnieszka Markiewicz-Równy "Plakat 3" 
Justyna Osiecka "Plakat 3"
Weronika Kuc "Plakat 2"