Raport końcowy z wykonania zadania w ramach programu Obserwatorium kultury


Przedstawiamy raport końcowy z wykonania zadania w ramach programu Obserwatorium kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura a nowa polityka regionalna. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia jako nowe regionalne centrum sztuki”.
Głównym celem określonym w projekcie była analiza i ewaluacja MCSW Elektrownia jako regionalnego centrum sztuki.


Badanie przeprowadzono od listopada do grudnia 2016 roku, wzięła w nim udział grupa 450 mieszkańców Radomia podczas ulicznego sondażu, grupa 309 uczniów i studentów w szkołach i na uczelniach radomskich oraz grupa 102 odbiorców MCSW „Elektrownia”, w placówce. Łącznie w badaniu wzięło udział 861 respondentów. W każdej z przebadanych grup większością ankietowanych pod względem płci były kobiety.
Najliczniejszą grupą przebadaną podczas sondażu były osoby młode –do 24 roku życia. Wśród wymienianych w ankietach najważniejszych instytucji kultury w Radomiu MCSW Elektrownia znalazło się na trzecim miejscu.
Głównymi powodami niekorzystania z usług Elektrowni jest brak czasu (44,7%) oraz nieznajomość oferty (41,1%). Pozostałe czynniki miały zdecydowanie mniejszy wpływ na brak zainteresowania Elektrownią ze strony badanych.

Z raportu wynika między innymi, że sytuacja Radomia na mapie województwa mazowieckiego nie rysuje się dobrze. Radom charakteryzuje raczej zapaść pod względem kulturalnym, niż tendencja wznosząca. Twórcy raportu zauważają, że sposób potraktowania kultury jako zasobu rozwojowego wymaga zmiany świadomości.

Kliknij, aby przeczytać raport...